Ensenyar a llegir

Si els nois i noies viuen en una societat poc alfabetitzada, què passa quan s’han d’afrontar als hipertextos que els ofereix la xarxa? Són capaços de llegir i d’extreure’n la informació que necessiten? Saben trobar allò que busquen?

La lectura té moltes vessants i cal ensenyar a llegir des de totes elles: llegir per aprendre, per plaer, per saber, per fer i per comunicar. Ara bé, com que en el món d’avui no només llegim lletra impresa, per ser plenament alfabetitzats hem de ser capaços de desenvolupar altres estratègies: llegir imatges i multimèdia, accedir a la informació que ens ofereix Internet i escriure i llegir en altres formats.

L'horitzó de les classes de llengua en general, i de l’ensenyament de la lectura en particular, s’han ampliat per anar més enllà del text i fins i tot de la pantalla.

L’enfocament metodològic de la lectura, a més d’incorporar la comunicació mediatitzada per ordinador, com un recurs important, ha de comptar amb diferents aproximacions al text per aconseguir que els estudiants accedeixin a una literacitat plena. Amb aquesta finalitat Luke i Freebody identifiquen i exposen quatre enfocaments per llegir un text: trencar el codi, participar en el text, usar el text i analitzar-lo.

 

Trencar el codi. Com l’interpreto?

Participar del text. Què significa per a mi?

Usar el text. Què puc fer amb aquest text?

Analitzar el text. Què fa aquest text per mi?