Què és llegir a Internet?

 

Què ha canviat?

Els avantatges d’Internet no es limiten a deixar-nos fer el mateix que fèiem fins ara, però amb més rapidesa i comoditat.

Hi ha moltes accions que avui formen part de la vida quotidiana: baixar el correu, descarregar música, xatejar, buscar els horaris del cinema, consultar el catàleg de la biblioteca, participar en debats virtuals, parlar a través d’una webcam amb el fill que estudia als EUA, comprar bitllets d’avió, estudiar en una universitat... I tantes d’altres. Estem connectats al món mitjançant Internet.

Internet ha esdevingut un espai que ens permet fer moltes coses fins ara inimaginables, sobretot perquè s’ha convertit en un espai on es produeixen interaccions humanes:

Totes aquestes característiques fan que aquest espai tingui un potencial interactiu, col·laboratiu i motivacional, que no podem passar per alt en el terreny educatiu i que cal incorporar en les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

 

Quines diferències hi ha respecte la lectura de textos impresos?

S’ha observat que la lectura a la xarxa és diferent de la lectura de material imprès i que dins d’Internet molts estudiants es frustren quan no obtenen una gratificació immediata.

A Internet s’ofereixen nous formats de text, nous propòsits per a la lectura, nous gèneres discursius i noves maneres d’interactuar amb la informació. Molts dels textos de la xarxa són multimèdia, amb moltes imatges, gràfics i vídeos, que estan enllaçats amb altres textos i materials formant una gran xarxa hipertextual. La relació que estableix el lector amb tot aquest material és molt més interactiva que amb els textos tradicionals. Cada lector traça el seu pla i fa una lectura que no és lineal com en els textos tradicionals. En aquest entorn llegeix seguint la traça dels propòsits que es marca i dels interessos que el mouen en cada moment

En què ens fixem?

Pel que fa referència als continguts tenim en compte el que es diu, com s’organitza, com s’estructura i com es presenta, qui ho diu, a més de l’ús que en fa l’usuari de tot plegat. Per fer una anàlisi del contingut d'Internet ens hem de formular preguntes com les següents:

Qüestions sobre el contingut:

Característiques formals d'Internet:

Des del punt de vista de la forma, les característiques que configuren l’espai d’Internet són les següents: