Fitxa d’anàlisi de credibilitat

 

Descripció

 

Fitxa de 15 preguntes per qüestionar i valorar la credibilitat d’un web, agrupades en 5 apartats:

  • Autoria
  • Adequació
  • Objectivitat
  • Cobertura
  • Actualització

 

 

Objectius

 

  • Analitzar tots els paràmetres que configuren la credibilitat d’un web i comprovar si corresponen a les expectatives esperades.
  • Donar una eina pràctica i àgil perquè els alumnes analitzin la credibilitat dels webs.

 

 

Com es fa?

 

És millor fer-la després d’haver realitzat altres pràctiques d’avaluació de webs.

 

Com la puc adaptar?

 

Es pot aplicar a qualsevol web que ens interessi que avaluïn els alumnes.

 

 

Com la puc avaluar?

 

 

 

On puc trobar més informació?

 

 

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

Analitzar tots els paràmetres que configuren la credibilitat d’un web i comprovar si corresponen a les expectatives de credibilitat esperada.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

 

RESULTATS

 

 

Autoria

 

Qui és l’autor?

 

 

Qui és el responsable de la pàgina? Alguna institució o empresa se’n fa responsable?

 

 

Es tracta d’una institució o d’una empresa, o es tracta d’una pàgina personal?

 

 

 

Adequació

 

La informació es pot verificar amb una altra font?

 

 

Hi ha bibliografia?

 

 

 

Objectivitat

 

Quin és el punt de vista de l’autor?

 

 

Hi ha alguna afirmació sobre el propòsit o la filosofia de la pàgina?

 

 

Té com a objectiu vendre o promocionar un producte?

 

 

 

A quin tipus de pàgina porten els vincles proposats?

 

 

Hi ha alguna cosa implícita, és a dir, no expressada

explícitament?

 

 

 

Cobertura

 

Quins temes es tracten?

 

 

Es tracten amb profunditat o superficialment?

 

 

Actualització

 

Quina importància té l’actualitat en el teu tema?

 

 

Els vincles estan actualitzats?

 

 

 

CONCLUSIONS

Utilitzant la informació que has recollit a la graella escriu una valoració de la pàgina web que has analitzat.