Audiència, propòsit i cobertura

 

Descripció

Fer una comparació de tres pàgines web i valorar-ne l’audiència, el propòsit i la cobertura.

 

 

Objectius

Fer adonar de la importància de saber llegir l’audiència, el propòsit i la cobertura, d’un web.

 

Com es fa?

 

És millor fer-la després d’haver realitzat altres pràctiques d’avaluació de webs.

 

Com la puc adaptar?

 

  • Aplicar a qualsevol web que ens interessi que avaluïn els alumnes.
  • Demanar als alumnes que busquin webs amb propòsits, audiències i cobertures diferents. Fer-ne una anàlisii presentar-les a la classe.

 

 

Com la puc avaluar?

 

 

 

On puc trobar més informació?

 

Estratègia: Analitzar l'audiència, el propòsit i la cobertura.

 


OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

 Analitzar els paràmetres que configuren l’audiència, el propòsit i la cobertura d’un web, per així fer-ne una valoració més acurada.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

 Recorda el valor dels conceptes següents:

 

Audiència: el públic a qui es dirigeix la informació.

Propòsit: la intenció de la publicació.

Cobertura: l’abast que té aquesta informació.

 

Abans d’omplir la fitxa de més avall, has d’haver aplicat i exercitat les estratègies d’avaluació de webs.

Abans d’avaluar la pàgina, descriu el propòsit de l’anàlisi. És a dir, per a què necessites la informació d’aquesta pàgina?

 

COM HO POTS FER

 

Web 1: http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/videojocs/

Web 2: http://www.tourismireland.com/sa/index.cfm/level/category/aID/559/Content_Key/4441/type/Category/CatName/Estudiar-Ingl%C3%A9s-en-Irlanda-ireland.html

Web 3: http://www.diaridelsestudiants.com/

 

RESULTATS

 

 

Web 1

 

 

Audiència

 

A quin públic es dirigeix?

 

 

Quins factors ho expliciten?

 

 

 

Propòsit

 

Quin propòsit té?

 

 

Creus que aconsegueix el propòsit que es marca?

 

 

Com?

 

 

 

Té a veure amb l'objectivitat de la informació?

 

 

 

Cobertura

 

Quin camp informatiu cobreix?

 

 

Quina és l'amplitud i la profunditat de la informació?

 

 

 

 

Web 2

 

 

Audiència

 

A quin públic es dirigeix?

 

 

Quins factors ho expliciten?

 

 

 

Propòsit

 

Quin propòsit té?

 

 

Creus que aconsegueix el propòsit que es marca?

 

 

Com?

 

 

 

Té a veure amb l'objectivitat de la informació?

 

 

 

Cobertura

 

Quin camp informatiu cobreix?

 

 

Quina és l'amplitud i la profunditat de la informació?

 

 

 

 

Web 3

 

 

Audiència

 

A quin públic es dirigeix?

 

 

Quins factors ho expliciten?

 

 

 

Propòsit

 

Quin propòsit té?

 

 

Creus que aconsegueix el propòsit que es marca?

 

 

Com?

 

 

 

Té a veure amb l'objectivitat de la informació?

 

 

 

Cobertura

 

Quin camp informatiu cobreix?

 

 

Quina és l'amplitud i la profunditat de la informació?

 

 

CONCLUSIONS

Utilitzant la informació que has recollit a la graella escriu una valoració de les pàgines web que has analitzat: