Com valoro l’objectivitat?

 

Descripció

Fer una comparació de tres pàgines web i valorar-ne l’objectivitat.

 

 

Objectius

Fer adonar que la informació presentada en les webs respon a una ideologia determinada i que una mateixa informació pot ser presentada des de diferents punts de vista.

 

 

Com es fa?

 

És millor fer-la després d’altres pràctiques d’avaluació de webs.

 

Com la puc adaptar?

 

Aplicar a qualsevol web que ens interessi que avaluïn els alumnes.

 

 

Com la puc avaluar?

 

 

On puc trobar més informació?

 

 

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

 Comparar tres pàgines web que tracten el mateix tema i analitzar des de quin punt de vista donen la informació.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

Recorda que hi ha elements, com l’autor i la URL, que ens ajuden a formar-nos una idea del tipus de publicació. A més ens podem fixar en altres indicadors per valorar l’objectivitat d’un web:

 

COM HO POTS FER

 

Web 1: http://www.emf2006.es/angelus.php

Web 2: http://www.pluralia.tv/jonotespere/

Web 3:

http://www.hechosdehoy.com/articulo.asp?idarticulo=7410#texto


RESULTATS

 

 

1

2

3

Hi ha la presentació d'uns fets o es dóna una opinió?

 

 

 

S'hi reflecteix algun punt de vista? Quin?

 

 

 

 

 

Hi ha representades diferents perspectives del tema?

 

 

 

 

La informació està presentada amb humor, ironia o com una paròdia o sàtira?

 

 

 

 

Hi ha anuncis? De què?

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS