Com valoro l’autenticitat? 

A6: Com valoro l’autenticitat?

 

Descripció

Fer una comparació de tres pàgines web i valorar-ne l’autenticitat.

 

 

Objectius què pretén

Fer adonar que la informació de les webs pot ser de vegades no autèntica i donar-nos una informació que no només no ens és rellevant, sinó que ens pot perjudicar.

 

 

Com es fa?

 

És millor fer-la després d’altres pràctiques d’avaluació de webs.

 

Com la puc adaptar?

Aplicar a qualsevol web que ens interessi que avaluïn els alumnes.

 

 

Com la puc avaluar?

 

 

On puc trobar més informació?

 

 

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

Comparar tres pàgines web que tracten el mateix tema i valorar l’autenticitat de la informació presentada.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

Recorda que com que a Internet no hi ha cap filtre i qualsevol persona pot publicar les informacions que cregui oportunes segons els seus propòsits, hi podem trobar de tot: informacions que són autèntiques i que ens poden interessar per trobar la solució a un problema, i d’altres que ens poden desorientar i fins i tot perjudicar.

Et presentem tres webs que tracten el mateix tema. Un tema que és especialment sensible com és el de l’anorèxia. Ja hem vist que hi ha elements, com l’autor i la URL, que ens ajuden a formar-nos una idea del tipus de publicació. Tingues en compte aquests elements i d’altres que ja hagis vist per a l’anàlisi de l’autenticitat de la informació de les tres webs següents.

 

COM HO POTS FER

Web 1: http://www.acab.org/cat/anorexia/anor.htm

Web 2: http://anorexia.tonicanto.com/

Web 3: http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia#Anorexia_nerviosa

 

RESULTATS

 

 

1

2

3

On s'origina la informació?

 

 

 

Queden clares les fonts?

 

 

 

 

 

Qui és l’autor o el responsable de la web?

 

 

 

 

Es tracta d'una font primària o secundària?

 

 

 

 

Hi ha bibliografia?

 

 

 

 

Hi ha copyright?

 

 

 

 

Hi ha anuncis? De què?

 

 

 

 


CONCLUSIONS

Utilitzant la informació que has recollit a la graella escriu una valoració de les pàgines web que has analitzat: