Valorar la credibilitat

En primer lloc hem de fixar-nos en la credibilitat que ens ofereix la web en qüestió. Per això hem de conèixer els paràmetres que configuren la credibilitat.

1. Què entenem com a credibilitat?

És la qualitat de versemblança que els usuaris perceben en una pàgina web. És a dir, es tracta de creure per part de l’usuari que la informació d’aquella pàgina és de fiar.

2. En quins factors s’ha de fixar l’usuari per valorar la credibilitat d’un web?