Reconèixer la visió del món 

 També és interessant una aproximació crítica i valorar els ítems següents: