Diferenciació i categorització dels recursos  

Segons el tipus d’informació i la manera en què aquesta s’ofereix es poden agrupar els llocs web en: