Analitzar l’audiència, el propòsit i la cobertura

És important analitzar aquests tres factors per conèixer la web. L’audiència, és a dir, el públic a qui es dirigeix la informació, està lligada al propòsit o a la intenció de la publicació i en determina la cobertura, és a dir l’abast que té aquesta informació.

Per exemple, un web com http://www.edu365.com/ és un portal amb un propòsit educatiu que cobreix un tipus d’informació referida a l’educació a Catalunya i dirigida a una audiència tant d’alumnes com de mares i pares.

 

 

En la pàgina d’inici veiem que la informació va adreçada a una audiència tant d’alumnes com de mares i pares, que el propòsit és informar sobre l’educació i que abasta una cobertura informativa en molts àmbits educatius.

 


Per analitzar aquests tres aspectes d’un web, ens podem formular les preguntes següents:

 

Audiència

  1. A quin públic es dirigeix aquesta web?
  2. Quins factors ho expliciten?

Propòsit

  1. Quin propòsit té?
  2. S’aconsegueix el propòsit que es marca?
  3. Com s’aconsegueix aquest propòsit?
  4. Té a veure amb l’objectivitat de la informació?

Cobertura

  1. Quin camp informatiu cobreix?
  2. Quina és l’amplitud i la profunditat de la informació?