Qui és l’autor?

Aquesta és una de les primeres preguntes que ens hauríem de formular a l’hora d’avaluar la credibilitat d’un web. Saber qui és l’autor o qui té la responsabilitat de la pàgina, ens donarà moltes pistes sobre la seva credibilitat. Quan valorem la informació trobada és important saber la base de l’autoritat amb què parla l’autor, qui en té la responsabilitat intel·lectual o quin és l’organisme responsable de la seva publicació.

Si la pàgina no té la signatura de cap persona en concret ens podem qüestionar:

 

 1. La informació prové d’una institució acadèmica (escola, universitat…), d’una empresa, o d’un particular?
 2. Hi ha informació sobre l’organització que hi ha darrera? Se n’explicita la seusocial, l’adreça, el telèfon, correu electrònic, el consell assessor, l’staff?
 3. Quin és el propòsit de la font d’informació: informar, instruir, persuadir, vendre…? És important, això?
 4. Quina és la finalitat d’aquesta institució?
 5. Qui patrocina la informació?
 6. Hi ha publicitat en el web? Què venen? Es tracta d’empreses conegudes?
 7. Creus que el patrocinador pot influir en la perspectiva del web? Com?

 

Si la pàgina està signada per alguna persona en concret ens podem fer les preguntes següents:

 

 1. Queda clar qui és l’autor del document?
 2. L’autor és mencionat de manera positiva per un altre autor o per algú altre que consideris una autoritat?
 3. Has trobat aquest autor a partir d’un vincle d’una pàgina que et mereixi confiança?
 4. El document que estàs llegint ofereix informació biogràfica sobre l’autor, sobre la seva pertinença a una institució, sobre el lloc que hi ocupa?
 5. Si cap de les respostes a les preguntes anteriors és positiva, hi ha l’adreça de contacte, per demanar més informació sobre l’autor o el tema?