Formular objectius

Aquest catàleg recull les estratègies necessàries per poder dur a terme una lectura digital eficient: elaborar un pla de cerca, saber quin és l’objectiu que es pretén, treure el màxim profit dels motors de cerca, saber utilitzar les paraules clau adequades, navegar sense perdre el rumb i avaluar la credibilitat de la informació que trobem.

No es tracta només de propostes d’activitats puntuals per aplicar a l’aula de secundària, ni de donar una llista de webs recomanats o exercicis aplicables a un sol web. L’objectiu és donar estratègies sistemàtiques perquè l’estudiant les assimili i s’habituï a utilitzar-les d’una manera autònoma.

Estratègia Activitat