Definir el propòsit

 

Descripció

 

Planificar la cerca d’informació a Internet en funció de l’ús que ha de tenir la informació trobada.

 

 

Objectius

 

Conscienciar:

  • De la importància de la planificació en la cerca a Internet.
  • Que no es busca de la mateixa manera per a propòsits diferents.

 

 

Com es fa?

 

Es pot fer individual, en parelles o en grup.

 

 

Com la puc adaptar?

 

  • Aplicant les diferents propostes de cerca a cerques reals que sorgeixin a classe.
  • Fent fer una llista de cerques reals que hagin efectuat els alumnes i omplir la graella, fent-los reflexionar i comparar, tal com ho van fer en aquell moment i tal com ho farien ara.

 


OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

 Aprendre a definir el propòsit, tot simplificant alguns dels aspectes presentats en la graella de l’estratègia Definir el propòsit i centrant-nos en la planificació de la cerca, en funció de l’ús de la informació trobada.

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

Aquesta pràctica és una simulació on et donem diferents exemples de situacions de cerca a Internet amb què et podries trobar. Has de posar-te en situació i respondre les preguntes tot completant la graella següent.

Tingues en compte que a més de la informació recollida a Internet pots recórrer a d’altres fonts.

La pregunta clau que t’has de fer és: Per a què necessito la informació?

 

COM HO POTS FER

Imagina’t les situacions que et presentem i respon les preguntes següents, pensant com planificaries cadascuna d’aquestes cerques en funció de l’ús que li vulguis donar a la informació i en funció de les característiques de la informació que trobaràs.

RESULTATS

 

 

Buscar les obres més importants de Jules Verne

Fer una recerca sobre els arbres de la teva comarca

Buscar la crítica d’un llibre per recomanar als companys de classe

Fer un treball sobre els teu grup de música preferit

 

Què hauré de fer amb la informació trobada?

 

 

 

 

 

Quina extensió ha de tenir la informació trobada?

 

 

 

 

 

Quin contingut ha de tenir la informació trobada?

 

 

 

 

 

Quin grau de profunditat ha de tenir la informació trobada?

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS

 

1. Explica de tres a cinc línies el que has après amb aquesta pràctica.

2. Pensa en altres situacions de cerca a Internet que ja hagis fet anteriorment i reflexiona si vas fer una planificació i com ho faries després d’aquesta pràctica.