Definir el tema

 

Descripció

 

Definir i concretar un tema per fer unacerca d’informació a partir d’un tema molt general.

 

 

Objectius

  • Ensenyar a especificar un tema de recerca.
  • Prendre consciència que abans de buscar informació sobre un tema cal definir-ne els límits.

 

Com es fa?

 

Es pot fer individual, en parelles o en grup.

 

 

Com la puc adaptar?

 

  • Un cop acabada l’activitat es poden comparar els resultats dels diferents grups de treball i debatre les dificultats amb què s’han trobat per dur-la a terme.
  • Es poden comparar els resultats obtinguts en els diferents grups.
  • Cada grup pot provar de millorar els resultats dels altres grups, tornant a fer l’activitat amb el punt de partida dels altres.

 

 

Com la puc avaluar?

 

Es pot fer una avaluació entre els diferents grups. Valorant els resultats del altres grups, mitjançant una graella en què s’analitzi el grau de concreció i el grau de possibilitat de dura a terme la pregunta que es proposen.

 

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

Aprendre a definir el tema de recerca que ens proposem de manera que quedi concretat al màxim tot definint-ne els límits.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

Suposa que has de treballar en la recerca d’informació sobre un dels tres temes que et proposem:

Tots tres són temes molt generals, però que has de concretar, situant-los en un context proper i definint els límits perquè el treball sigui factible. Cada alumne de la classe es fixarà en un aspecte més concret del tema. La intenció és que cada persona (o grup) aporti a cada tema un aspecte diferent, per donar-li diferents punts de vista.

Tingues en compte que cada tema pot tractar subtemes diferents del mateix tema. És a dir, no cal que feu un treball exhaustiu sobre el tema, que ho englobi tot, ni heu de recollir tot el que s’ha dit sobre aquest tema sinó centrar-vos l’aspecte que més us interessi en aquest moment. Així, per exemple, si el tema triat és el del “Racisme” el treball, es pot centrar en l’origen del terme i del concepte. Una altra opció és centrar-lo en el nazisme i en els camps d’extermini durant la segona guerra mundial. Una altra centrar-vos en un país com Sudàfrica, o buscar exemples de racisme que es donin a la vostra població en aquests moments.

COM HO POTS FER

Tria un dels temes que més t’interessi i segueix els passos que et proposem a continuació.

Perquè t’exercitis en la concreció dels temes et proposem que tinguis en compte els passos següents:

Abans de començar, com ajuda, pots veure l’exemple que et donem al final.

 

RESULTATS

 

Tema triat

 

 

 

Concreta el tema

 

 

Formula’l en forma de pregunta

 

 

 

Subratlla els conceptes més importants de la pregunta anterior.

 

Fes una llista de preguntes més específiques.

 

 

 

 

CONCLUSIONS

Explica de tres a cinc línies el que has après amb aquesta pràctica.

 

EXEMPLE

 

Volem definir què s’entén per bullying, per què es produeix, com es pot evitar i comentar algun cas que s’hagi donat recentment i que hagi aparegut en els mitjans d’informació.

Què és el bullying, quines són les seves causes i quines les solucions per evitar-lo? Quins casos reals s’han donat recentment?

Què és el bullying, quines són les seves causes i quines les solucions per evitar-lo? Quins casos reals s’han donat recentment?