Ampliar per concretar el tema

 

Descripció

 

Definir i concretar un tema per fer una recerca d’informació a partir d’un tema molt general.

 

 

Objectius

 

  • Ensenyar a especificar un tema de recerca.
  • Prendre consciència que abans de buscar informació sobre un tema cal definir-ne els límits.

 

Com es fa?

 

 

 

Com la puc adaptar?

 

  • Un cop acabada l’activitat es poden comparar els resultats dels diferents grups de treball i debatre les dificultats amb què s’han trobar per dur-la a terme.
  • Es poden comparar els resultats obtinguts en els diferents grups.
  • Cada grup pot provar de millorar els resultats dels altres grups, tornant a fer l’activitat amb el punt de partida dels altres.

 

 

Com la puc avaluar?

 

  • Es pot fer una avaluació entre els diferents grups. Valorant els resultats del altres grups, mitjançant una graella en què s’analitzi el grau de concreció i el grau de possibilitat de dura a terme la pregunta que es proposen.

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

 Aprendre a concretar el tema de recerca que ens proposem tot definint-ne els límits.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

 

 

COM HO POTS FER

Perquè t’exercitis en la concreció dels temes et proposem que tinguis en compte els passos següents:

 

RESULTATS

Tema

 

1

2

3

4

 

Amplia l’enunciat per limitar-ne l’abast

 

 

 

 

 

 

Formula’l en forma de pregunta

 

 

 

 

 

 

 

Subratlla els conceptes més importants de la pregunta anterior

 

 

 

 

 

Fes una llista de preguntes més específiques

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS

Explica de tres a cinc línies el que has après amb aquesta pràctica.