Definir el propòsit

La primera cosa que cal fer abans de començar una cerca a Internet és formular-se tota una sèrie de preguntes que ajudin a definir el propòsit de la cerca. No és el mateix buscar una informació molt concreta, que volem corroborar, com per exemple la població d’una ciutat, que buscar informació per fer una exposició a classe de quinze minuts. En cada cas cal aplicar estratègies diferents i ser conscient del propòsit que cal acomplir i on he d’arribar. Hi ha dues preguntes que són cabdals i que m’he de plantejar d’entrada:

Un cop resoltes aquestes qüestions puc aprofitar el quadre següent per acabar de definir el propòsit de la cerca i d’altres qüestions que són també importants de tenir en compte:

 

PLANIFICAR

 

 

Quin és el propòsit de la cerca?

Per a què necessito la informació?

Quines són les condicions principals?

Quant de temps tinc per cercar?

Quina extensió ha de tenir la informació?

Quin grau de profunditat?

Quin tipus de presentació hauré de fer amb la informació trobada?

Què necessito saber per iniciar la cerca?

A quines fonts d’informació pertinents puc tenir accés?

Com he d’actuar per buscar la informació en la font escollida?

Quin contingut ha de tenir aquesta informació?

De quins instruments de cerca disposo?

SUPERVISAR

Com sabré que busco en la direcció adequada?

Quines indicacions em faran adonar que la recerca està sent fructífera?

VALORAR

Com sabré que el que he trobat és el que buscava?

Quins criteris utilitzaré per seleccionar la informació?

 

 

Quadre extret de FUENTES, M. (2001) “Naufragar en Internet. Estrategias de búsqueda de información en redes telemàticas”. http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html