Definir el tema

Moltes vegades fem treballs que són molt generals i que aporten poca cosa al que ja sabem, per això he de concretar el tema al màxim. És millor i ajuda més, formular-lo en una pregunta, que ha de ser al més concreta possible i on ha de quedar definit l’abast del tema. Aconsellem seguir els passos següents:

 

  1. Anotar el tema de la manera més específica possible.
  2. Formular-lo en forma de pregunta.
  3. Fer una llista de les característiques específiques, ubicació geogràfica, etapa cronològica que abasta…
  4. Identificar els conceptes més importants.
  5. Fer una llista de paraules o frases que puguin expressar cada concepte, per usar-los en la cerca.