Revisar l’estratègia de cerca

 

El bon disseny d’una estratègia de cerca ens permet obtenir uns resultats millors, per això és important analitzar el grau de pertinença i exhaustivitat dels resultats obtinguts. A partir d’aquestes resultats tindrem noves idees de cerca, segons si els resultats són:

Si els resultats que s’han obtingut són massa pobres, cal comprovar possibles errors de sintaxi o de tecleig i dissenyar una nova estratègia de cerca.

 

Les situacions que cal evitar són: