Estrènyer i ampliar la cerca

 

Descripció

 

Cercar informació sobre temes ampliant i estrenyent la cerca: afegint i traient termes en funció dels resultats obtinguts i en funció de la informació requerida.

 

 

Objectius

 

  • Exercitar les estratègies de cerca.
  • Ensenyar a estrènyer i a ampliar les cerques en funció de la informació requerida.

 

Com es fa?

 

  • Primer individualment.
  • Després, es debaten els resultats en grup.

 

 

Com la puc adaptar?

 

  • Es pot relacionar amb aplicacions d’estratègies per l’ús de paraules clau.
  • Fent l’aplicació per a necessitats de cerques reals a l’aula.
  • Canviant els temes proposats per altres temes que els alumnes recordin que han cercat darrerament. En aquest cas, es poden comparar els resultats que van obtenir amb els obtinguts ara.

 

 

Com la puc avaluar?

 

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

Aprendre a obtenir millors resultats de cerca exercitant les estratègies d’estrènyer i d’ampliar, és a dir, afegint o traient termes de la finestreta de cerca.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

 

COM HO POTS FER

 

RESULTATS

a) Tema cercat: Com es poden prevenir els incendis forestals?

 

Termes cercats

 

Resultats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tema cercat: Quines mesures preventives són recomanables pel que fa a la sexualitat en les adolescents?

 

Termes cercats

 

Resultats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tema cercat: Quines són les característiques de la dieta mediterrània?

 

Termes cercats

 

Resultats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS

1. Compara els teus resultats amb els d’altres companys.

2. Explica de tres a cinc línies el que has après amb aquesta pràctica.