Analitzar el tema abans de començar

Si abans de començar dus a terme les accions següents, trauràs més rendiment de la cerca, perquè et centraràs en pàgines que et seran més rellevants.

 

Accions

Consells

1. Apunta paraules, noms distintius, frases, abreviacions i acrònims, associats al tema.

D’aquesta manera et centraràs en les pàgines rellevants.

2. Apunta societats, organitzacions o grups que poden tenir informació sobre el tema.

Busca’ls utilitzant una “frase entre cometes”, per trobar un web que pot contenir enllaços en d’altres pàgines, diaris, grups de discussió o bases de dades, sobre el tema.
3. Quins altres mots poden aparèixer en qualsevol altre document sobre el tema?

Pots ampliar la cerca afegint un AND o precedint cadascuna d’aquestes paraules amb un +.

4. Alguns dels mots que has apuntat abans formen part de frases, o es presenten normalment units amb d’altres mots en un ordre determinat?

Busca’ls amb una “frase entre cometes”. Com per exemple: “malalties de transmissió sexual”, “organitzacions no governamentals”, “energies alternatives”, etc.

5. Busca sinònims, termes equivalents i variants ortogràfiques per als mots que has apuntat fins ara.

Pots ampliar la cerca afegint el terme OR o incloent els termes equivalents entre parèntesis ( ).

6. Penses que hi ha documents irrellevants o estranys al tema, que poden aparèixer en la cerca?

Pots excloure’ls de la cerca utilitzant [sense espai] abans de cada mot o utilitzant AND NOT.

7. Quins termes més amplis poden englobar el tema?

Amplia les categories quan busquis bibliografies o bases de dates.

 

 

Desenvolupat a partir de la proposta de Barker: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Strategies.html