EXCLOURE MOTS

Si busquem termes que tinguin més d’un significat, he d’excloure aquells mots que no m’interessi que apareguin en els documents obtinguts. En aquest cas farem servir un signe negatiu davant dels mots que vulguem excloure.