PÀGINES SIMILARS

Al costat de cada resultat trobem en blau “Pàgines similars”, si necessitem més resultats, podem clicar aquesta opció per obtenir més resultats relacionats amb la pàgina que hem obtingut. Ara bé, s’aconsella utilitzar aquesta opció només quan s’han obtingut pocs resultats, ja que del contrari podem caure en la dispersió.

Si ens agrada el contingut d’una pàgina en concret, però desitgem ampliar la informació, aquesta opció ens pot mostrar llocs amb continguts semblants, que no havíem visitat abans.

Si estem interessats a investigar en un camp en particular, aquesta opció ens pot ajudar a obtenir una gran quantitat de recursos, sense gastar temps pensant quins mots són els més apropiats per fer la cerca.

Si el que busquem és informació de productes, amb aquesta opció podem trobar informació competitiva, que ens pot ser molt útil.