Cerca per directoris

Aquest tipus de cerca és útil quan es cerquen temes generals, i es vol explorar què hi ha sobre un tema determinat, i interessa explorar webs que estiguin recomanats per experts en el tema

Què és un directori?

Es tracta d’un servei que ofereix una col·lecció d’enllaços a recursos d’Internet sotmesos al criteri dels creadors de llocs web i a especialistes que els avaluen i organitzen en categories. Els serveis de directoris utilitzen criteris de selecció per escollir llistes de vincles per incloure, tot i que els criteris de selecció varien depenent dels serveis.

Hi ha dos tipus de directoris:

Els directoris difereixen significativament en la manera de seleccionar els continguts. És important tenir en consideració la política dels directoris que visitem. Un repte que presenta això és el fet que no tots els directoris plantegen d’una manera clara els seus criteris i la seva política, o els noms dels avaluadors del llocs web. Això és especialment cert, per als directoris comercials.

A continuació un exemple de les categories en què s’organitza el directori de Google:

 

Les webs organitzades temàticament en categories.

 

Arts i cultura
Cinema, Música, Literatura, ...

Ciència i tecnologia
Medicina, Ciències socials, ...

Economia i empresa
Serveis, Indústria, Compres, ...

Ensenyament
Universitats, Recursos docents, ...

Esports
Futbol, Muntanyisme, Atletisme, ...

Informàtica
Internet, Programari, ...

Llengua catalana
Terminologia, Lingüística, ...

Lleure
Esports, Tradicions, Jocs, ...

Medicina i salut
Medicina, Salut mental, Geriatria, ...

Mitjans de comunicació
Televisió, Ràdio, Col·lectius, ...

Política i govern
Catalunya, Política lingüística, ...

Referència
Biblioteques, Museus, Arxius, ...

Regional
Catalunya, País Valencià, Balears, ...

Societat
Tradicions, Personals, ...

 

Cada categoria es desglossa en diverses subcategories i així successivament fins arribar a les pàgines web mostrades:

Un altre exemple de directori és el de la pàgina http://eduteka.org/directorio/especialitzada en temes d’educació:

 

Un consell! Molta gent cerca directament a la web i no contempla la possibilitat de fer-ho des dels directoris. No passeu per alt aquesta possibilitat, ja que els directoris acadèmics presenten l’avantatge de contenir un material escollit minuciosament i llistes anotades de la qualitat dels llocs web.