Cerques verticals i horitzontals

S’anomenen cerques verticals aquelles en què els resultats apareixen en forma de llista. Un dels criteris per ordenar aquests resultats és el nombre de pàgines que hi estan enllaçades. Aquest sistema, per exemple, és utilitzat per Google i determina la importància d’una pàgina en funció dels enllaços que hi apuntin. Així, el cercador interpreta un enllaç d’una pàgina A a una pàgina B com un vot, de la pàgina A per a la pàgina B. Però no tots els vots tenen la mateixa rellevància: els vots emesos per les pàgines considerades “importants” valen més i ajuden a augmentar la importància d’altres pàgines.

Si ens limitem a fer les cerques a través de motors de cerca que presenten els resultats de manera vertical, és a dir, fent llistes seguint el rànking dels que estan més enllaçats, ens podem perdre una gran quantitat d’informació.

Així doncs, hi ha una altra possibilitat: utilitzar motors de cerca que utilitzin altres mètodes i que presentin els resultats de la cerca agrupats per temes i subtemes (d’una manera similar al que succeeix en els directoris). Aquestes són les anomenades cerques horitzontals.

Un dels cercadors que utilitza aquest tipus de cerca és Vivísimo, http://www.vivisimo.com/, que organitza els resultats en jerarquies de temes i subtemes.

 

 

 

Els resultats apareixen agrupats a l’esquerra en un arbre de temes i subtemes, en horitzontal, i s’indica el nombre de resultats en cada cas. A la dreta tots els resultats classificats en vertical. Si es fa servir l’opció de “cerca avançada” es pot triar la llengua de cerca, que conté la possibilitat de cercar en català i en castellà (entre d’altres).

Un altre cercador d’aquest tipus és Kartoohttp://www.kartoo.com/, que funciona d’una manera molt semblant a l’anterior. En aquest cas la interfície presenta els resultats en forma de mapa conceptual, a més d’un arbre a l’esquerra amb la jerarquia de temes i subtemes. Quan passem el ratolí per sobre d’un dels documents, s’obre a l’esquerra una petita finestra amb una vista preliminar de la web, i un petit resum a sota del contingut.