Redefinir les cerques

Si no obtenim els resultats desitjats a la primera, i els volem millorar, s’aconsella redefinir la cerca en funció dels resultats que anem obtenint:


Què cal fer si s’obtenen massa resultats, o resultats que no són rellevants?

Què cal fer si s’obtenen pocs resultats?

Guia per valorar els resultats obtinguts

1. He obtingut resultats rellevants i accessibles?

 

2. He utilitzat totes les estratègies que m’havia plantejat?

 

3. He provat diferents possibilitats de paraules clau?

 

4. He escrit els mots correctament?

 

5. El tema que m’he proposat és factible? Hauria de considerar-ne un altre?

 

A partir de la proposta de “Springfield Township High School Virtual Library” http://mciu.org/~spjvweb/steps.html