Saber quin tipus de lectura fem

Molts cops donem per suposat que la lectura és gairebé sempre una acció lineal, però si ens hi fixem veurem que no sempre és així: anem endavant i enrere, rellegim, tornem a l’índex del llibre, mirem les il·lustracions... I encara fem una lectura menys lineal si per exemple, consultem un diccionari o les instruccions d’un aparell. De fet, poques vegades llegir és una acció totalment lineal.

En un suport digital, i en el cas d’Internet sobretot, és quan això és més evident: cada lector traça el seu pla de lectura i tira endavant i enrere segons els seus propòsits i segons les decisions que pren.

En la lectura a Internetse substitueixen les seqüències fixes i lineals per altres seqüències de navegació que tria l’usuari. Per això apareixen diferents tipus de lectura:

  1. Simultània: en obrir i llegir més d’una pantalla alhora.
  2. Seqüencial: en llegir les pantalles correlativament.
  3. Relacional: en buscar una informació molt específica.
  4. Idiosincràtica: a la demanda del lector

Es pot llegir de moltes maneres. No és el mateix llegir - navegar per cercar una informació determinada que per formar-se una idea global del contingut, que per a transmetre’l a una altra persona, per comprendre profundament un concepte, o per fer un examen. En cada cas caldrà utilitzar estratègies diferents segons el propòsit, i ser conscients del tipus de lectura que portem a terme. Es tracta d’anar més enllà de les lectures superficials, quan calgui, superar obstacles, no ignorar els problemes, i demanar ajuda abans d’interrompre la lectura o abandonar-la.