Saber quin tipus de lector som

En la lectura d’Internet podem trobar diferents tipus de lectors, que tenen habilitats diferents, propòsits diferents i que per tant, apliquen estratègies diferents, segons els interessos del moment. No es tracta de classificar els lectors-navegadors en diferents tipus, ja que una mateixa persona pot estar en un grup o en un altre segons el moment i la necessitat :

Així els lectors d’Internet es poden agrupar en:

  1. Navegadors: són superficials i curiosos i no tenen clar què és el que estan buscant, no necessiten incorporar canvis ni afegir res a les informacions trobades.
  2. Usuaris: Tenen les idees bastant clares sobre el que volen trobar. Necessiten dades que els orientin i que tinguin força grau de precisió, signes que els indiquin on els portarà cada vincle i què hi trobaran.
  3. Hiperlectors: No només necessiten recursos i guies orientadores per moure’s pel sistema, sinó també mitjans que els permetin modificar-lo i intervenir activament en funció de la seva pròpia lectura. Són lectors crítics que produeixen significats com a resultat de lectures laterals o enllaçades.