Dominar els processos de lectura

Les estratègies de lectura requerides per Internet inclouen quatre processos de comprensió lectora:

  1. Recuperar i centrar-se en la informació rellevant.
  2. Fer inferències directes i clares.
  3. Interpretar i integrar les idees i la informació.
  4. Examinar i avaluar el contingut, el llenguatge i els elements que apareguin a la pantalla.