Saber què són les paraules clau

Quan cerquem una informació introduïm unes paraules que són les que el cercador rastreja pels enllaços de les seves bases de dades, i que després ens retorna en forma de llista de resultats.

Les paraules clau defineixen els conceptes bàsics d’un tema o matèria, són les paraules importants (plenes de contingut) o frases curtes que descriuen el tema que estàs buscant.

Per a què serveixen?

Per arribar a la informació que necessitem, d’una manera ràpida. Si escollim bé les paraules clau de la cerca arribarem a la informació desitjada. Si no utilitzem bones paraules clau, podem perdre el temps cercant sense arribar a la informació que necessitem.

Densitat de paraules clau

Els cercadors ordenen els resultats en funció de la densitat de les paraules clau que hi ha en un document i del lloc que ocupen. La densitat de paraules clau és el nombre d’aparicions d’una paraula o frase clau en el total de paraules que componen un document. Per exemple, per a un text de cent paraules, si una mateixa paraula apareix cinc vegades, tindrà una densitat del 5%. Així doncs, quanta més densitat tingui una paraula en un document més amunt la situarà el cercador.