ILlenguatge lliure i llenguatge controlat

Llenguatge lliure:

Es tracta d’escollir les paraules que se’ns acudeixen sobre el tema que busquem per aconseguir la informació adequada.

Es recomana utilitzar:

Llenguatge controlat:

El trobem en els índexs dels catàlegs o bases de dades, tesaurus, llistes de matèries, etc. Pertanyen a un conjunt organitzat de termes establerts i és l’emprat pels especialistes.

Els índexs o llistes de matèries són també llistes de termes normalitzats anomenats encapçalaments de matèria i, encara que sol ser habitual, no necessàriament inclouen les relacions entre ells.