Què és un tesaurus?

La paraula tesaurus és una paraula llatina que significa tresor, però que actualment s’aplica a una llista alfabètica de paraules clau que s’utilitzen per a classificar la documentació segons el contingut.

El tesaurus és una llista de termes normalitzats anomenats descriptors que inclou relacions amb altres termes.

Trobareu més exemples a l’estratègia Cerca per directoris.